Kontakt

Stajka Pantović Stojković PR

Turistička agencija

VISA TRAVEL AGENCY

Adresa : Kneza Miloša 15/2, Beograd

Telefon : +381 11 2622 789,  +381 11 2622 837

E-mail  :   visatravel@mts.rs 

Site :          www.visatravel.rs

Opšti podaci za identifikaciju firme